محورهای علمی دوره
مقدمه-  فاکتورهای موثر بر آزمون های ارزیابی حسی- ویژگی های حسی محصولات غذایی- حد آستانه (تئوری و اندازه حد آستانه ها- روش های اندازه گیری حد آستانه) – توصیف ویژگی های حسی محصولات غذایی (چرا برخی از افراد توصیف فرآورده ها را بهتر انجام می دهند- اثرات حافظه حسی افراد در توصیف ویژگی های حسی محصولات غذایی)- ارزیابی حسی به چه سوالاتی پاسخ می دهد؟ (کاربردهای ارزیابی حسی درطراحی محصول جدید- کاربردهای ارزیابی حسی در تعیین مدت ماندگاری محصولات- کاربردهای ارزیابی حسی در ارزیابی محصولات شرکت های رقیب)- نقش ارزیابی در کنترل کیفیت مواد غذایی- مبانی کلی و الزامات انتخاب ارزیاب های حسی- آموزش ارزیاب ها- دستورالعمل اجرایی برای ارزیاب ها- انواع وانتخاب بهترین روش های ارزیابی حسی (روش های دستگاهی( بینی الکترونیک،کالریمتر، رئومترها- روش های انسانی)- انواع روش های ارزیابی حسی تفاوت Discrimination- مقیاس ها (کاربرد مقیاس ها در ارزیابی های حسی- خطاهای روانشناسی در مقیاس ها- انتخاب اهداف آزمون- جمع آوری داده ها،آنالیز آماری و گزارش دهی نتایج- مبانی اپتیمم سازی محصول توسط ارزیابی حسی
زمان برگزاری دوره

۲۵ دی ماه ۱۳۹۹

گواهینامه آموزشی

همراه با اعطای گواهینامه معتبر داخلی مورد تایید سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نحوه برگزاری دوره

یک روزه – مجازی

شرایط ثبت نام

جهت کسب اطلاع از شهریه دوره با شماره های ۳۲۴۶۰۸۰۴-۳۲۴۳۸۶۳۸ تماس حاصل فرمایید.