محور های علمی دوره
1- انواع برنامه ریزی

۲- بررسی روش های  بودجه ریزی

۳- مقایسه بودجه ریزی سنتی و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

۴- تعریف و ماهیت بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

۵- اهداف و مزایای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

۶- ویژگی ها و مراحل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد 

۷- الزامات بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

۸- روش های اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

۹- مشکلات  اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

۱۰- مدل های  اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

۱۱- فرآیند تهیه و تنظیم بودجه در شرکتها

مدرس دوره
مدرس دوره : آقای وحیدی

–  معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان                    

– عضو کمیته بودجه ریزی عملیاتی کشور                  

– مدرس دانشگاه

– مدرس دوره های بودجه ریزی عملیاتی                                        

–  دانشجوی دکتری علوم اقتصاد

زمان برگزاری دوره

۲۷ دی ماه ۹۷

گواهینامه آموزشی

همراه با اعطای گواهینامه معتبر داخلی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران

نحوه برگزاری دوره

یک روزه – (۸-۱۶)

شرایط ثبت نام

به ازای هر نفر ۲/۳۰۰/۰۰۰ ریال (هزینه جلسات، پکیج آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه معتبر داخلی)

جهت کسب اطلاع از شرایط تخفیف تماس حاصل فرمایید.