محورهای علمی دوره
– تشریح الزامات استاندارد ISO/IEC17025 در خصوص تضمین کیفیت نتایج – تضمین کیفیت و کنترل کیفیت در آزمایشگاه (تعاریف علم اندازه‌شناسی، طبقه‌بندی خطاها، کاربرد آمار در آزمایشگاه، توزیع داده ها، فواصل اطمینان) – کنترل کیفیت داخلی (پایداری سیستم‌های اندازه‌گیری (نمودارهای کنترلی)، مقایسات نتایج ، مقایسات   F-Test، مقایسات  T-Test ، نقاط خارج افتاده) – کنترل کیفیت خارجی (مقایسات بین‌آزمایشگاهی، آزمون کفایت تخصصی (Proficiency Testing) )
مدرس دوره
مدرس دوره : آقای مهندس واحدی
زمان برگزاری دوره

۲۷ و ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۹

گواهینامه آموزشی

همراه با اعطای گواهینامه معتبر داخلی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران.

نحوه برگزاری دوره

دو روزه-مجازی

شرایط ثبت نام

جهت کسب اطلاع از شهریه دوره با شماره های ۳۲۴۶۰۸۰۴-۳۲۴۳۸۶۳۸ تماس حاصل فرمایید.