طبقه بندی مشاغل

محورهای علمی دوره
– مبحث حق السعی و مزد در قانون کار

– جایگاه طبقه بندی مشاغل در قانون کار، اهداف طبقه بندی مشاغل، تشریح نظام ارزیابی مشاغل

– نحوه تنظیم جدول تخصیص امتیازات،  چگونگی تعیین گروه شغلی،  نحوه محاسبه ضریب ریالی

– شیوه محاسبه و تنظیم جدول مزد گروه های بیست گانه

– چگونگی تطبیق وضع کارکنان با طرح طبقه بندی مشاغل

– تشریح دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل

– چگونگی ارتقاء و تنزل گروه شغلی و جابجایی شاغلین در مشاغل هم گروه

– تشریح نظام رتبه بندی در طرح طبقه بندی مشاغل، چگونگی تفکیک پست از شغل

– تشریح دستورالعمل های پرداخت حق جذب، سختی کار، حق پست، حق سرپرستی و …

– تشریح قانون اعطای امتیازات ایثارگری به مشمولین قانون کار

مدرس دوره
مدرس دوره : آقای رامین ایرانمنش

–  رئیس گروه تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار جنوبشرق کشور

–  معاون سابق مدیرکل در امور روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

– ۱۲ سال سابقه تدریس مقررات کار و تامین اجتماعی و طبقه بندی مشاغل در شرکتها و دستگاههای دولتی و خصوصی

زمان برگزاری دوره

۶ و ۷ شهریورماه ۹۸

گواهینامه آموزشی

همراه با اعطای گواهینامه معتبر داخلی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران

 

نحوه برگزاری دوره

دو روزه – (۸-۱۶)

شرایط ثبت نام

 

جهت کسب اطلاع از شهریه دوره با شماره های ۳۲۴۶۰۸۰۴-۳۲۴۳۸۶۳۸ تماس حاصل فرمایید.