محورهای علمی دوره
1- عناصر اصلی فرآیند مدیریت استراتژیک

2- تدوین استراتژی

3- سبک های تصمیم گیری استراتژیک

4- مراحل تصمیم گیری استراتژیک (شامل: بررسی وضعیت حکمرانی شرکت- بررسی محیط خارجی و داخلی- تجزیه خلق و ارزیابی بهترین استراتژی- اجرا- استراتژی جدید- ارزیابی SWOT- تحلیل سازمان-  ماتریس QSPM و …)

مدرس دوره
مدرس دوره : آقای دکتر فاتحی راد

–  دکتری تخصصی مدیریت (بازاریابی استراتژیک) از دانشگاه علوم مالزی

–  عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد کرمان

گواهینامه آموزشی

همراه با اعطای گواهینامه معتبر داخلی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران

نحوه برگزاری دوره

یک روزه – (8-16)

شرایط ثبت نام

به ازای هر نفر 2/300/000 ریال (هزینه جلسات، پکیج آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه معتبر داخلی)

جهت کسب اطلاع از شرایط تخفیف تماس حاصل فرمایید.