کار گروهی

محورهای علمی دوره
 – مفهوم ارزش

– تعریف مشارکت

– ارزشهای کلیدی برای ایجاد یک فرهنگ کیفی موفق

– تعریف گروه

– بسترسازی برای یک کارگروهی

– انواع گروه ها

– کارگروهی اثربخش

– تعریف کار تیمی

– ویژگی های هدف و….

مدرس دوره
مدرس دوره : آقای دکتر فاتحی راد

 دکتری تخصصی مدیریت (بازاریابی استراتژیک) از دانشگاه علوم مالزی

–  عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد کرمان

 

 

 

زمان برگزاری دوره

۱۸ تیر ماه ۹۸

 

گواهینامه آموزشی

همراه با اعطای گواهینامه معتبر داخلی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران

نحوه برگزاری دوره

 نحوه برگزاری :  یک روزه – (۱۵-۸)

 

شرایط ثبت نام

 

جهت کسب اطلاع از شهریه دوره با شماره تماس ۳۲۴۳۸۶۳۸ حاصل فرمایید.