گواهینامه آموزشی

همراه با اعطای گواهینامه معتبر داخلی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران

نحوه برگزاری دوره

 نحوه برگزاری :  یک روزه – (۱۵-۸)

 

شرایط ثبت نام

 

جهت کسب اطلاع از شهریه دوره با شماره تماس ۳۲۴۳۸۶۳۸ حاصل فرمایید.