آموزش رؤسای دفاتر مدیران

آموزش رؤسای دفاتر مدیران
کد دوره: KHQ-M-508 مدت: ۲روز
هدف: دوره اصول منشی­گری ( مسئولان دفاتر مدیران )
محتوی:

۱- آشنایی با شرح وظایف منشی و شرایط احراز سمت منشی ۲- انجام امور خدمات دفتری بر حسب نیاز هر بخش از سازمان ۳- آشنایی با وظایف مدیران و طبقه بندی مدیران  ۴- خصوصیات شخصیتی و ویژگی های شغلی مسئولان دفاتر مدیران و منشی­ها ۵- تدوین برنامه کار حوزه مدیریت و بهینه سازی زمان در امور دفتری ۶- آشنایی با رفتار شایسته با مدیران، کارشناسان  ۷- شناخت ارباب رجوع و نحوه برخورد با او ۸- برقراری سیستم پیگیری و یادآوری ۹- آشنایی با روان شناسی ارتباطات در سازمان، نحوه برقراری ارتباطات موثر، مکاتبات اداری، بصورت تلفنی، مراجعه حضوری ۱۰- تعیین وقت ملاقات و انواع روشهای برقراری ارتباطات سازمانی، بصورت شفاهی و کتبی، انواع ارتباطات در تشکیلات سازمانی ۱۱- آشنایی با فن نگارش۱۲- گردش مکاتبات اداری، حفظ و نگهداری اسناد و مدارک اداری ۱۳-  بازنگری در ویژگی های شغلی و شخصی منشی و طرز رفتار مناسب ۱۴- اتوماسیون اداری  ۱۵- شرایط و نحوه گوش دادن، نحوه سوال کردن، نحوه پاسخگوئی ۱۶- شناخت سازمان، تشکیلات و نمودار سازمانی، شرح مختصری درباره وظایف واحدهای سازمانی ۱۷- ویژگی های شغل منشی

پیش نیاز: