تلفن

۳۲۴۳۸۶۳۸(۳۴) ۹۸+ 

۳۲۴۴۴۵۵۱(۳۴) ۹۸+ 

۳۲۴۴۸۳۹۹(۳۴) ۹۸+

فکس

 

۳۲۴۶۰۸۰۴(۳۴) ۹۸+

ایمیل

 

khqp.ir@gmail.com

سامانه پیامک

۱۰۰۰۳۴۱۲۴۳۸۳۳۸

تلگرام

09138406573

آدرس

دفتر مرکزی: کرمان، خیابان شهید بهشتی، کوچه شماره ۳، پلاک ۷، کدپستی: ۷۶۱۹۷۳۳۹۶۶

شعبه شماره یک: کرمان، شهرک صنعتی ۲ (خضرا)، مرکز خدمات فناوری کسب و کار کرمان، واحد ۱۰۸

شعبه شماره دو: کرمان، خیابان شهید بهشتی، کوچه شماره ۸، ساختمان اداری برج اطلس، طبقه دوم، واحد ۲۳