ارزیابی فنی،مالی، اقتصادی و توجیه پذیری پروژه

ارزیابی فنی،مالی، اقتصادی و توجیه پذیری پروژه
کد دوره: KHQ-PM-207 مدت: ۲ روز
هدف: آشنایی با مفاهیم اصلی و بررسی های فنی و مالی و اقتصادی آن جهت ایجاد توانمندی تجزیه و تحلیل اقتصادی در کارشناسان فنی
محتوی:

۱- تعریف ارزیابی اقتصادی و آشنایی با روشهای مختلف آن ۲- آنالیز جریان نقدی در پروژه­ها، آنالیز ارزش فعلی، آنالیز نرخ برگشت، آنالیز شبکه در تحلیل اقتصادی پروژه ها ۳- شناخت پروژه های ریسک دار ۴- مفهوم تئوری مطلوبیت و آشنایی مدیران با نحوه انتخاب پروژه ها براساس مطلوبیت ۵- آشنایی با شاخص­های اقتصادی در مفهوم خرد و کلان ۶- طرح کلی ارزیابی پروژه­های سرمایه گذاری و مفاهیم پایه­ای ارزیابی پروژه ها ۷- ارزیابی مالی/ اقتصادی پروژه ها، نرخ بازده داخلی، نرخ برگشت سرمایه، زمان بازگشت سرمایه، استهلاک، تورم و تغییرات قیمت ۸- مقدمه‌ای بر حسابداری شرکت ها ۹- ارزیابی سوددهی یک پروژه سرمایه­گذاری ۱۰- مروری بر روش­های محاسبه استهلاک با ذکر یک تمرین برای هر روش ۱۱- ارزیابی پروژه ۱۲- اصول مقایسه گزینه­ها، انتخاب بین برنامه ها و پروژه­های سرمایه­گذاری ۱۳- روش­های تصمیم­گیری براساس خالص ارزش در حال (NPV)، نرخ بازده داخلی (IRR)

پیش نیاز: