اصول و فنون مذاکره موفق

اصول و فنون مذاکره موفق
کد دوره: KHQ-FT-606 مدت: ۲ روز
هدف: آشنایی با انواع روش­های مذاکره و اصول مذاکرات حرفه­ای، افزایش مهارت­های لازم برای رسیدن به اهداف مذاکره با به حداقل رساندن امتیازات داده شده، استفاده از عوامل اساسی مذاکره و روش­های کاربردی موفقیت در جلسات پرزنتیشن
محتوی:

۱- مبانی، تعاریف و اصول مذاکره ۲- انواع مذاکره و کاربردهای گوناگون آن ۳- انواع مکان مذاکره و مزایا و معایب آنها ۴- انواع نقشها در مذاکره ۵- تحلیل شخصیت در مذاکره/ آناگرام و زبان بدن در مذاکره  ۶- ترفندها و حیله­های مذاکراتی و نحوه مقابله با آنها ۷- مدیریت تیم مذاکره ۸- روش­های جلوگیری از مغلوب شدن در مذاکره ۹- راهکارهای کسب امتیاز از طرف مقابل ۱۰- راه­های نفوذ در دیگران ۱۱- نحوه چیدمان میز مذاکره ۱۲- تمهیدات قبل از برگزاری مذاکره ۱۳- مدیریت بن بست در مذاکرات

پیش نیاز: