بازاریاب و فروشنده حضوری (ویزیتور)

بازاریاب و فروشنده حضوری (ویزیتور)
کد دوره: KHQ-FT-608 مدت: ۲ روز
هدف: آشنایی با اصول و فنون بازاریابی موثر
محتوی:

۱-  تجزیه و تحلیل بازار هدف

۲-  جذب و برقراری ارتباط مؤثر با مشتری

۳-  انجام مذاکرات فروش

۴-  بازاریابی و فروش بوسیله تلفن، نامه و اینترنت

۵-  مدیریت مشتریان شاکی، معترض و عصبانی

۶-  اجرای فرآیند کامل فروش به ترتیب اولویت­ها

پیش نیاز: