حل مساله به روش TRIZ

حل مساله به روش  TRIZ
کد دوره: KHQ-QT-106 مدت: ۲روز
هدف: آشنایی با توانمندترین و کاملترین متدولوژی نوآوری و خلاقیت (TRIZ) در جهت حل مسایل و مشکلات سازمان
محتوی:

آشنایی با مفاهیم خلاقیت و نوآوری، تاریخچه و دانشمندان موثر در این متدولوژی (TRIZ) – مقدمه­ای بر نظریه حل ابتکاری مسئله (TRIZ) – پرسشنامه موقعیت­های نوآوری (ISQ) – ارتباط و وجه تمایز TRIZ با دیگر تکنیک­های مهندسی و حل مسئله – فرآیند حل خلاق و نظام­مند مسئله در TRIZ – تناقض­های فنی و فرمول­بندی مسئله – ۳۹ پارامترمهندسی و ۴۰ اصل ابداعی، رفع تضادها و ماتریس تضاد تکنیکی – کارکرد سودمند (UF) و کارکرد زیانبار (HF) در مسائل و تجزیه و تحلیل اثر

پیش نیاز: