تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015 (ویرایش جدید)

محور های علمی دوره

چگونگی پیدایش مدیریت کیفیت -تعاریف و اصطلاحات بر اساس ویرایش جدید ISO 9001 -اصول و مبانی کیفیت -روند توسعه و بوجود آمدن استاندارد ملی و بین المللی در چارچوب مدیریت و تضمین کیفیت -آشنایی با رویکرد فرآیندی و مدیریت فرآیندها در سازمان -الزامات سیستم مدیریت کیفیت و نحوه استقرار هر یک از الزامات در سری استانداردهای  ISO 9001:2015 -ساختار مستندات سیستم کیفیت، نحوه بوجود آوردن، کنترل مستندات -روش‌های اجرایی سیستم مدیریت کیفیت.

مدرس دوره
مهندس کیوان

  •  سرممیز رسمی آکادمی IMQ ایتالیا
  •  مدرس مورد تایید IRCA
  •  ارزیاب جایزه ملی کیفیت ایران (INQA)
  •  مدرس برگزیده IMQ Academy در سالهای ۸۹ و ۹۲
زمان برگزاری دوره

۲۰ و ۲۱  بهمن ماه ۱۳۹۵

گواهینامه آموزشی
همراه با اعطای دو گواهینامه معتبر داخلی و بین المللی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران
نحوه برگزاری دوره

۲ روزه – ساعت (۸ – ۱۶)

شرایط ثبت نام
به ازای هر نفر ۲/۸۰۰/۰۰۰ ریال (هزینه های پکیج آموزشی، میان وعده و ناهار ، گواهینامه های آموزشی)