دوره جامع تربیت مشاور سیستم مدیریت کیفیت

دوره جامع تربیت مشاور سیستم مدیریت کیفیت
کد دوره: KHQ-QM-022 مدت: ۳ روز
هدف: ایجاد مهارت ها و توانایی‌های مورد انتظار در مشاوره سیستم های مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001:2008
محتوی:

۱- مقدمه و کلیات مشاوره و نقش آن در استقرار سیستم­های مدیریت کیفیت ۲- ایجاد تفکر سیستمی  ۳- ایجاد نگرش فرآیندی در طراحی سیستم ۴- مرور سیستم مدیریت کیفیت (QMS) و روش شناسایی فرآیندهای سازمان و مسیر استقرار، تصدیق و صحه­گذاری آن ۵- ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت (QMS) بر مبنای استاندارد ISO 9001:2008 6- چگونگی بازاریابی، مشاوره سیستم­های مدیریت ( فرآیند ایجاد نیاز ) کیفیت ۷- روش­های آنالیز شکاف (Gap Analysis) سیستم مدیریت کیفیت در سازمان­ها   ۸- چگونگی برآورد زمان و قیمت اجرای پروژه­ها در سیستم مدیریت کیفیت ۹- روش­های تصمیم­گیری و حل مسئله ۱۰- روش­های تحقیق و جمع آوری اطلاعات مربوط به سیستم مدیریت کیفیت در سازمان­ها ۱۱-  تکنیک­ها و فنون برگزاری جلسات و مذاکرات ۱۲- چگونگی ایجاد ارتباط مؤثر با سازمان و اعضای آن ۱۳-  مدیریت تغییر و برنامه ریزی آن ۱۴- اصول و مبانی مدیریت پروژه ۱۵- روش­های تدریس, دوره­های لازم و چگونگی ایجاد شناخت و آگاهی و فرهنگ سازی سیستم مدیریت کیفیت در سازمان­ها

پیش نیاز: آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت