شرایط برگزاری دوره های عمومی

۱- پیش ثبت نام و ثبت نام قطعی
از طریق ارسال نامه به شماره نمابر ۲۴۳۸۶۳۸-۰۳۴۱
پیش ثبت نام حداکثر به مدت سه روز کاری محفوظ می ماند در این فاصله فرصت دارید ثبت نام خود را قطعی نمایید. ثبت نام قطعی با پرداخت کامل شهریه و ارسال فیش واریز وجه صورت می پذیرد.

۲- پرداخت شهریه
شهریه دوره می بایست به حساب خانه کیفیت کرمان واریز و نام و نام خانوادگی شرکت گنندگان، نام شرکت، عنوان و تاریخ دوره روی فیش واریز وجه درج گردد و به نمابر ۲۴۳۸۶۳۸-۰۳۴۱ ارسال شود تا ثبت نام قطعی صورت گیرد.

۳- اعلام قبل از دوره
۳ روز کاری قبل از برگزاری، هماهنگی دوره که شامل اعلام وصول شهریه، تاریخ، محل، ساعت آغاز دوره و سایر اطلاعات مورد نیاز شرکت کنندگان انجام می شود. ضمناً کلیه دوره های عمومی مؤسسه به صورت صبح و عصر برگزار می گردند.

۴- تغییر، جایگزینی و انصراف
پس از ثبت نام قطعی در دوره مورد نظر و تکمیل ظرفیت، درخواست متقاضیان دیگر برای حضور در دوره تکمیل شده پذیرفته نمی شود و مؤسسه جای شما را محفوظ نگاه می دارد. لذا درخواست تغییر دوره، جایگزینی فرد  ثبت نام شده با فرد دیگر یا انصراف از ثبت نام می بایست ظرف ۳ روز کاری پیش از تاریخ دوره و به صورت کتبی به مؤسسه اطلاع داده شود. در صورتی که داوطلبان قبل از شروع کلاس ها منصرف شوند تنها ۵۰ درصد شهریه واریزی عودت داده می شود پس از شروع کلاس ها شهریه به هیچ وجه عودت داده نمی شود.

۵- عدم برگزاری دوره
ما سعی می کنیم دوره ها را طبق تقویم آموزشی اجرا نماییم، بهرحال در برخی مواقع بخاطر پیشامدهای خارج از کنترل مجبور می شویم تاریخ برگزاری دوره را تغییر دهیم یا دوره را برگزار نکنیم، در چنین شرایطی موضوع ۳ روز کاری قبل از تاریخ دوره به اطلاع شما خواهد رسید و چنانچه مایل بودید تمامی هزینه پرداخت شده عودت می گردد و در غیر اینصورت می توانید در دوره جدید ثبت نام نمایید.

شرایط برگزاری دوره های درون سازمانی

۱-  درخواست برگزاری دوره های درون سازمانی (In House)
شما می توانید از طریق ارسال فرم درخواست دوره های درون سازمانی (فرم درخواست خدمات آموزشی داخل سایت www.khq.ir) از طریق نمابر ۲۴۳۸۶۳۸-۰۳۴۱ یا ایمیل khqp.ir@Gmail.com برگزاری دوره های آموزشی مورد نظر در محل سازمانتان را درخواست نمایید.

۲-  پیشنهاد قیمت
ظرف یک روز کاری پس از دریافت فرم درخواست دوره های درون سازمانی، پیشنهاد قیمت مؤسسه شامل دوره آموزشی مورد نیاز، شرایط برگزاری، تعهدات طرفین، هزینه ها و سایر اطلاعات مورد نیاز شما توسط کارشناس امور آموزشی ارسال می گردد.

۳-  نحوه و شرایط برگزاری
– موارد مربوط به تدارک محل برگزاری، لوازم کمک آموزشی و پذیرایی، ایاب و ذهاب و اقامت اساتید و سایر موارد، به صورت توافقی و طی قرارداد ذکر می شوند.
– تاریخ های برگزاری دوره، حداکثر ۲۰ روز قبل از برگزاری دوره تعیین و مورد توافق قرار خواهد گرفت.
– مدرسان دوره های آموزشی از اساتید مجرب (بومی و غیر بومی) و مورد تأیید مؤسسه هستند.

۴-  شرایط پرداخت و اعطای گواهینامه
– تسویه حساب طبق قرارداد منعقد شده انجام خواهد شد.
– گواهینامه های آموزشی شرکت کنندگان موفق در دوره آموزشی، ۳۵ روز پس از دوره ارسال خواهد شد.