مدیریت ساخت پروژه

مدیریت ساخت پروژه
کد دوره: KHQ-PM-202 مدت: ۲ روز
هدف: آشنایی نفرات درگیر در قسمت اجرایی پروژه­­ها با مسئولیت های اصلی و ریسک­های حین اجراء
محتوی:

۱- مروری کوتاه بر مفاهیم مدیریت پروژه ۲- بررسی OBS در پروژه­های ساخت ۳- تشریح پیمانکار مدیریت ۴- اصول و مراحل برگزاری مناقصه به همراه روش ارزیابی و انتخاب پیمانکاران ۵- روش و اهمیت طبقه بندی و رتبه بندی پیمانکاران در رشته های مختلف ساخت ۶- طبقه­بندی پروژه­های ساخت بر اساس نحوه اجرای پروژه ۷- تشریح و توضیح انواع قراردادهای اجرایی، اهمیت کاربرد آن به همراه کاربرد آن در توسعه اقتصادی کشور ۸- بررسی انواع روش­های برآورد و انواع روش­های پرداختی در پروژه­های ساخت   ۹- توضیح کاملی از ضرایب در تعیین رقم قرارداد ۱۰- تعریف پیمانکار عمومی، تشریح شرح وظایف آن در پروژه ۱۱- مروری بر محاسبات ارزش کسب شده همراه با روش تحلیل آن ۱۲- نحوه اجرا و تحلیل محاسبات ارزش کسب شده در پروژه­های ساخت ۱۳- مروری بر مدیریت ریسک پروژه به همراه بررسی ریسک­های متداول در پروژه­های ساخت ۱۴- نکات کلیدی در طراحی گزارشات در پروژه­های ساخت به همراه نمونه­هایی از انواع آنها در چند پروژه

پیش نیاز: