محور های علمی دوره
۱-کلیات (تعاریف علم اندازه‌شناسی،کاربرد آمار در آزمایشگاه،آشنایی با توزیع داده ها)

۲- کنترل کیفیت نتایج آزمایشگاهی( تشریح الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 در خصوص کنترل کیفیت نتایج ، روش های کنترل کیفیت نتایج ، تدوین برنامه کنترل کیفیت ، معیارهای کنترل کیفیت نتایج ، پایداری سیستم‌های اندازه‌گیری (نمودارهای کنترلی) )

۳- تحلیل آماری داده های کنترل کیفیت ( شناسایی نقاط خارج افتاده ، مقایسات بین‌آزمایشگاهی ، آزمون h-k ، آزمون کفایت تخصصی (Proficiency Testing) ،آزمون z ، آزمون En ، سایر تحلیل های آماری مرتبط با مقایسات بین آزمایشگاهی)

مدرس دوره
 آقای مهندس واحدی

 – مدیر گروه مهندسین مشاور مدیریت کیفیت برنا

– آموزش دوره های سیستم مدیریت آزمایشگاه در شرکت ها و کارخانجات مختلف در سراسر کشور

– مشاور استقرار سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه براساس ISO/IEC 17025

 – مشاور در طراحی و ساخت آزمایشگاه و خرید تجهیزات آزمایشگاهی

– مدرس دوره های آموزشی مربوط به سیستم مدیریت آزمایشگاه در شرکت توف نورد ایران و آلمان (Tuv)

زمان برگزاری دوره

۱۸ و ۱۹ شهریورماه

گواهینامه آموزشی

همراه با اعطای گواهینامه معتبر داخلی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران

نحوه برگزاری دوره

دو روزه-مجازی

شرایط ثبت نام

 جهت کسب اطلاع از شهریه دوره با شماره های ۳۲۴۶۰۸۰۴-۳۲۴۳۸۶۳۸ تماس حاصل فرمایید