سیستم های اقدام اصلاحی و پیشگیرانه (CAPA)

سیستم های اقدام اصلاحی و پیشگیرانه (CAPA)
کد دوره: KHQ-QM-023 مدت: ۲ روز
هدف: فرآهم­آوری درک درستی از نیازمندی­های اقدام اصلاحی و پیشگیرانه داخل سیستم­های مدیریتی و تاثیر آن بر روی بهبود مستمر سیستم­های مدیریت، محصولات و خدمات سازمان؛ چگونگی طراحی و پیاده سازی یک سیستم CAPA مؤثر
محتوی:
۱- معانی و مفاهیم اصلاح، اقدام اصلاحی و اقدامات پیشگیرانه ۲- طبقه بندی، شناسایی، گزارش دهی و اصلاح انواع عدم انطباق ها ۳-  اهمیت اقدام اصلاحی و تجزیه و تحلیل­های مورد توجه در آن ۴- اهمیت اقدام پیشگیرانه و تجزیه و تحلیل­های مورد توجه در آن ۵- مسئولیت­ها و نقش های اصلی در اینگونه سیستم­ها ۶- تجزیه و تحلیل داده ها و اهمیت آن در شناسایی مشکلات و …
پیش نیاز: آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت