مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار ( BPR )

مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار ( BPR )
کد دوره: KHQ-QT-105 مدت: ۲روز
هدف: آشنایی با تکنیک مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار (BPR) به عنوان ابزاری برای بازاندیشی بنیادین طراحی نوین و ریشه‌ای فرآیندها جهت دستیابی به بهبود، پیشرفتی شگفت ‌انگیز در معیارهای امروزی نظیر قیمت, کیفیت, خدمات و سرعت.
محتوی:

تعاریف و اصطلاحات – تاریخچه تکامل و نمونه‌های اجرایی موفق – فواید و ارزش‌های اجرایی BPR – مشکلات سازمان در پیاده­سازی BPR – عملکرد BPR و نقاط بهبود – تفاوت­های BPR و بهبود مداوم – شاخص‌های کلیدی BPR – سمبل‌ها و نمونه‌های BPR – پیاده­سازی استراتژی BPR  – فاکتورهای کلیدی موفقیت و شکست در پروژه های BPR – مفاهیم و اصول تغییر و تحول  – گام­‌های کلیدی در استقرار BPR و IT  و ارتباط آنها – نتایج اجرای BPR در سازمان – عوامل موثر در کاهش مقاومت در برابر تغییر چرخه پیاده­سازی پروژه های BPR

پیش نیاز: