محورهای علمی دوره
نگاهی به مفهوم تکاملی کیفیت- سیر تحول مفهوم بهبود مداوم- بررسی مفهوم ابزارهای کیفیت و کاربرد آنها- معرفی ابزارهای هفتگانه اصلی در کیفیت- بررسی کاربرد هر ابزار در بهبود امور سازمان- نگاهی به چگونگی تهیه هر ابزار- چگونگی تهیه گزارش هر ابزار در نرم افزار صفحه گسترده
زمان برگزاری دوره

۲۵ شهریورماه ۹۹

گواهینامه آموزشی

همراه با اعطای گواهینامه معتبر داخلی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران

نحوه برگزاری دوره

یک روزه -مجازی

شرایط ثبت نام

 جهت کسب اطلاع از شهریه دوره با شماره های ۳۲۴۶۰۸۰۴-۳۲۴۳۸۶۳۸ تماس حاصل فرمایید