جهت مشاهده اطلاعات کامل، روی نام دوره مورد نظر کلیک نمایید.

 • نحوه برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی معاملات دولتی
 • بازاریابی و مدیریت بازار
 • مدیریت بازاریابی
 • تحقیقات بازاریابی
 • بازاریابی الکترونیکی
 • مدیر بازاریابی بین الملل
 • تکنیک های تله مارکتینگ
 • ساخت نام تجاری Brand Management
 • برنامه ریزی و مدیریت تبلیغات اثر بخش
 • مدیریت استراتژیک بازاریابی
 • مدیریت فروش
 • توسعه مهارت های فروش
 • فروش حرفه ای (Sales Master)
 • روانشناسی و مدیریت رفتار با مشتری
 • مهارت های ارتباطی با ارباب رجوع
 • اصول اداره جلسات مذاکره با طرف های خارجی
 • اصول مکاتبات اداری
 • اصول مکاتبات بازرگانی بین الملل
 • مهندسی فروش
 • مدیریت روابط عمومی
 • تبلیغات، بازاریابی و فروش در دوران بحران اقتصادی
 • تکنیک های مدرن بازاریابی، فروش و مشتری مداری
 • زبان بدن
 • مهارت های کارآفرینی
 • قوانین کار، مالیات و بیمه تامین اجتماعی
 • حسابداری صنعتی پیشرفته
 • آئین نگارش مکاتبات اداری و اصول گزارش نویسی
 • اصول و فنون مذاکرات تجاری
 • طبقه بندی مشاغل