ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008

ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
کد دوره: KHQ-QM-002 مدت: ۲روز
هدف: آشنایی با فرآیند و تکنیک­های ممیزی داخلی سیستم­های مدیریت کیفیت مبتنی بر   ISO9001:2008، نحوه انجام ممیزی داخلی در سازمان­ها
محتوی:

۱- اصول و مبانی کیفیت و مروری بر الزامات استاندارد ISO­­۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۰۸  ۲- مروری بر مستندات سیستم­های مدیریت کیفیت از دیدگاه ممیزی ۳- آشنایی با استاندارد جدید ممیزی ISO19011 و چارچوب الزامات مطرح در این استاندارد ۴- آشنایی با نحوه ممیزی سیستم­های مدیریت کیفیت ۵- نحوه تهیه برنامه و انجام مراحل ممیزی داخلی ۶- مدیریت ممیزی، اصول و اهداف آن ۷- نحوه ایجاد چک لیست­های ممیزی و تشخیص عدم انطباق و نحوه تعیین اقدامات اصلاحی ۸- نحوه رفتار به هنگام ممیزی

پیش نیاز: