جهت مشاهده اطلاعات کامل، روی نام دوره مورد نظر کلیک نمایید.

 • تکنیک ارزش حاصله EV
 • آشنایی با استانداردهای مطرح در مدیریت پروژه
 • سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه PIMS
 • مباحث نوین در فرایند مدیریت پروژه
 • مدیریت پروژه بر مبنای ارزش کسب شده EVPM
 • مدیریت تدارکات و قراردادهای پروژه
 • اخلاق حرفه ای در مدیریت پروژه
 • دوره آموزشی امکان سنجی طرح های سرمایه گذاری به روش UNIDO
 • مدیریت پروژه با رویکرد مهندسی ارزش
 • مدیریت سبد پروژه ها
 • نرم افزار Primavera Enterprise
 • کنترل اسناد و قراردادهای پروژه با نرم افزار Expedition  Primavera
 • مدیریت تدارکات
 • مدیریت هزینه پروژه­ها
 • مدیریت یکپارچگی پروژه­ها
 • مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت پروژه­ها ISO 10006:2003
 • آشنایی با مدیریت قرارداد در پروژه­ها (مبانی، شرایط عمومی و خصوصی پیمان)
 • مدلهای تعالی مدیریت پروژه