بدوخدمت (ویژه مسئولین فنی واحدهای تولیدی مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، ظروف و بسته بندی)

محورهای علمی دوره
آشنایی با سامانه TTAC- ثبت منبع مواد غذایی و آشامیدنی- آشنایی با قوانین و مقررات مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی- آشنایی با شرح وظایف مسئولین فنی
مدرس دوره
مدرس دوره : خانم دکتر علیزاده

دکتری علوم و صنایع غذایی

مدرس دوره های معاونت غذا و دارو قطب هشتم

– کارشناس مسئول کنترل و بازرسی اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی وبهداشتی معاونت غذا و دارو

زمان برگزاری دوره

۱۴ مهر ماه ۱۴۰۰

گواهینامه آموزشی

همراه با اعطای گواهینامه معتبر داخلی مورد تایید سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نحوه برگزاری دوره

یک روزه-مجازی

شرایط ثبت نام

جهت کسب اطلاع از شهریه دوره با شماره های ۳۲۴۶۰۸۰۴-۳۲۴۳۸۶۳۸ تماس حاصل فرمایید.

 و یا می توانید بر روی گزینه پیش ثبت نام کلیک نمایید.