محورهای علمی دوره
مفهوم عدم قطعیت و شناخت علل آن- تشریح الزام استاندارد ISO/IEC 17025درخصوص عدم قطعیت نتایج اندازه گیری-تعاریف علم اندازه شناسی و یکاهای اندازه گیری-انواع خطا در نتایج اندازه گیری-تعاریف و مفاهیم کالیبراسیون و قابلیت ردیابی-تشریح اصطلاحات آماری و شاخص های آماری-مفهوم تابع توزیع-توزیع نرمال و ویژگی های آن-فواصل اطمینان-تشریح سایرتوزیع های آماری-معرفی انواع روش های مختلف در محاسبات عدم قطعیت-تشریح روشGUM-شناسایی منابع عدم قطعیت اندازه گیری-محاسبه عدم قطعیت نوع Aو B-اثر توابع در عدم قطعیت نوعB-محاسبه عدم قطعیت استاندارد مرکب-محاسبه ضریب حساسیت-محاسبه عدم قطعیت گسترده-تعیین فاصله اطمینان و ضریب پوشش K-گزارش دهی عدم قطعیت-انطباق نتایج عدم قطعیت با حدود تعیین شده-چگونگی کاهش عدم قطعیت
مدرس دوره

مدرس دوره : آقای مهندس واحدی

– مدیر گروه مهندسین مشاور مدیریت کیفیت برنا – آموزش دوره های سیستم مدیریت آزمایشگاه در شرکت ها و کارخانجات مختلف در سراسر کشور


– مشاور استقرار سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه براساس  ISO/IEC 17025 – مشاور در طراحی و ساخت آزمایشگاه و خرید تجهیزات آزمایشگاهی


– مدرس دوره های آموزشی مربوط به سیستم مدیریت آزمایشگاه در شرکت توف نورد ایران و آلمانTuv))

زمان برگزاری دوره

۶ و ۷ آبان ماه ۹۹

گواهینامه آموزشی

همراه با اعطای گواهینامه معتبر داخلی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران

نحوه برگزاری دوره

دو روزه-مجازی

شرایط ثبت نام

 جهت کسب اطلاع از شهریه دوره با شماره های ۳۲۴۶۰۸۰۴-۳۲۴۳۸۶۳۸ تماس حاصل فرمایید.