تشریح الزامات استاندارد ISO10004 (خطوط راهنما برای پایش و رضایت مشتری)-مجازی

محورهای علمی دوره
محورهای علمی دوره :

۱- مروری بر تغییرات ویرایش جدید نسبت به ویرایش ۲۰۱۲، ۲- تعیین ارتباط این استاندارد با ISO9001، ISO9004، ISO10001،  ISO10003 و ISO100043- تعریف واژگان متداول در فرآیند پایش و اندازه گیری رضایت مشتری، ۴- تعیین اصول راهنما در فرآیند پایش و اندازه گیری رضایت مشتری، ۵- تعیین Context سازمان در پایش و اندازه گیری رضایت مشتری، ۶- تعیین نقش رهبری (Leadership) و اهداف سازمان در پایش و اندازه گیری رضایت مشتری، ۷- تعیین ریسک ها و فرصت ها در پایش و اندازه گیری رضایت مشتری و ذکر مثال های کاربردی، ۸- تعیین دامنه کاربرد، تناوب، روش های پیاده سازی پایش و اندازه گیری رضایت مشتری، ۹- شناسایی مشتری، جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های رضایت مشتری، ۱۰- نحوه تبادل اطلاعات و پایش رضایت مشتری، ۱۱- اثربخشی و کارایی فرآیند پایش و اندازه گیری رضایت مشتری، ۱۲- نحوه ممیزی فرآیند پایش و اندازه گیری رضایت مشتری، ۱۳- تشریح کامل پیوست های کاربردی استاندارد ISO 10004:2018

مدرس دوره
مدرس دوره : آقای مهندس فروغی

– کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف

– ممیز شرکت DQS آلمان

– مدرس و مشاور سیستم های مدیریت شامل : ISO 9001، ISO 17025، ISO/TS 16949 و …

– نماینده مدیریت در سیستم مدیریت کیفیت شرکت کیان تایر

زمان برگزاری دوره

۱۵ تیرماه ۱۳۹۹

گواهینامه آموزشی

همراه با اعطای گواهینامه معتبر داخلی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران.

نحوه برگزاری دوره

یک روزه-مجازی

شرایط ثبت نام

جهت کسب اطلاع از شهریه دوره با شماره های ۳۲۴۶۰۸۰۴-۳۲۴۳۸۶۳۸ تماس حاصل فرمایید.