محورهای علمی دوره
مقدمه-  فاکتورهای موثر بر آزمون های ارزیابی حسی- ویژگی های حسی محصولات غذایی- حد آستانه (تئوری و اندازه حد آستانه ها- روش های اندازه گیری حد آستانه) – توصیف ویژگی های حسی محصولات غذایی (چرا برخی از افراد توصیف فرآورده ها را بهتر انجام می دهند- اثرات حافظه حسی افراد در توصیف ویژگی های حسی محصولات غذایی)- ارزیابی حسی به چه سوالاتی پاسخ می دهد؟ (کاربردهای ارزیابی حسی درطراحی محصول جدید- کاربردهای ارزیابی حسی در تعیین مدت ماندگاری محصولات- کاربردهای ارزیابی حسی در ارزیابی محصولات شرکت های رقیب)- نقش ارزیابی در کنترل کیفیت مواد غذایی- مبانی کلی و الزامات انتخاب ارزیاب های حسی- آموزش ارزیاب ها- دستورالعمل اجرایی برای ارزیاب ها- انواع وانتخاب بهترین روش های ارزیابی حسی (روش های دستگاهی( بینی الکترونیک،کالریمتر، رئومترها- روش های انسانی)- انواع روش های ارزیابی حسی تفاوت Discrimination- مقیاس ها (کاربرد مقیاس ها در ارزیابی های حسی- خطاهای روانشناسی در مقیاس ها- انتخاب اهداف آزمون- جمع آوری داده ها،آنالیز آماری و گزارش دهی نتایج- مبانی اپتیمم سازی محصول توسط ارزیابی حسی
زمان برگزاری دوره

۲۵ دی ماه ۱۳۹۹

گواهینامه آموزشی

همراه با اعطای گواهینامه معتبر داخلی مورد تایید سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نحوه برگزاری دوره

یک روزه – مجازی

شرایط ثبت نام

جهت کسب اطلاع از شهریه دوره با شماره های ۳۲۴۶۰۸۰۴-۳۲۴۳۸۶۳۸ تماس حاصل فرمایید.

محورهای علمی دوره
– تشریح الزامات استاندارد ISO/IEC17025 در خصوص تضمین کیفیت نتایج – تضمین کیفیت و کنترل کیفیت در آزمایشگاه (تعاریف علم اندازه‌شناسی، طبقه‌بندی خطاها، کاربرد آمار در آزمایشگاه، توزیع داده ها، فواصل اطمینان) – کنترل کیفیت داخلی (پایداری سیستم‌های اندازه‌گیری (نمودارهای کنترلی)، مقایسات نتایج ، مقایسات   F-Test، مقایسات  T-Test ، نقاط خارج افتاده) – کنترل کیفیت خارجی (مقایسات بین‌آزمایشگاهی، آزمون کفایت تخصصی (Proficiency Testing) )
مدرس دوره
مدرس دوره : آقای مهندس واحدی
زمان برگزاری دوره

۲۷ و ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۹

گواهینامه آموزشی

همراه با اعطای گواهینامه معتبر داخلی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران.

نحوه برگزاری دوره

دو روزه-مجازی

شرایط ثبت نام

جهت کسب اطلاع از شهریه دوره با شماره های ۳۲۴۶۰۸۰۴-۳۲۴۳۸۶۳۸ تماس حاصل فرمایید.

محورهای علمی دوره
افزودنیهای مواد غذایی- برنامه آموزشی برای مدیران فنی و تولید در صنایع غذایی – چرا مواد غذایی و رنگی به مواد غذایی اضافه می شوند؟ – افزودنی غذایی چیست؟ – افزودنی رنگی چیست؟ – مواد افزودنی برای استفاده در مواد غذایی چگونه تصویب می شوند؟ -انواع مواد غذایی – تنظیم کننده های اسید- ماده ضد پخت- ماده ضد کف کننده- آنتی اکسیدان- ماده ضد کف کننده- آناتو- بکسین- کارامل- β-کاروتن- عوامل نگهدارنده رنگ- سوالات و پاسخ ها درباره مواد غذایی و افزودنی های رنگی -انواع مواد غذایی – اطلاعات اضافی
مدرس دوره
مدرس دوره : آقای دکتر حقانی
زمان برگزاری دوره

۲ بهمن ماه ۹۹

گواهینامه آموزشی

همراه با اعطای گواهینامه معتبر داخلی مورد تایید سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نحوه برگزاری دوره

یک روزه-مجازی

شرایط ثبت نام

جهت کسب اطلاع از شهریه دوره با شماره های ۳۲۴۶۰۸۰۴-۳۲۴۳۸۶۳۸ تماس حاصل فرمایید.

 

محورهای علمی دوره
اندازه گیری صدا با هدف کنترل صدا بر اساس استاندارد- ISO 9612 کارعملی با دستگاه صدا سنج و اندازه گیری منابع صوتی مختلف- ترسیم نقشه های صوتی صنعتی و محیطی با استفاده از نرم افزار  Noise at work- شناسایی منابع صوت با صدای غالب با استفاده از روش تراز توان صوتی به منظور کنترل صدا- اجزاء برنامه حفاظت از شنوایی بر طبق استاندارهای بین المللی- مطالعه موردی کنترل صدا در صنایع مختلف- هوای فشرده و روش های کنترل صدا با استفاده ازنازل های پیشرفته ، صدا خفه کن ها و …- انتقال تجربیات کنترل صدا در صنایع مختلف و نمایش فیلم های تهیه شده در زمینه کنترل صدا-کنترل صدای ناشی از برخورد با سطوح فلزی سلب- آشنایی با انواع مواد آکوستیک مورد استفاده در کنترل صدا- محصور سازی منابع صوتی و پیکربندی یک محصور کننده – سیستم تهویه محصور کننده ها – سیستم روشنایی محصور کننده ها و نحوه ورود و خروج مواد اولیه و محصول از محصور کننده ها -تعمیرات و نگهداری منابع صوتی موجود در محصور کننده ها- استفاده از پرده های آکوستیک در کاهش صدای ناشی از منابع صوتی مختلف در محیط کار و محیط زیست- مراحل و روش انتخاب ایزولاتورها به منظور میراکردن صدای ناشی از ارتعاش- روش های کنترل صدای ناشی از فن ها و دمنده های ، ژاکت های آکوستیک ، سایلنسرها جذبی و پخشی – روش های مدیریتی در کنترل مواجهه با صدا- نقش جاذب ها در کنترل مواجهه با صدا-  نحوه انتخاب و استفاده از وسایل حفاظت شنوایی در کنترل مواجهه با صدا بر طبق استانداردهای بین المللی
مدرس دوره
مدرس دوره : آقای مهندس احمدی
  

 

زمان برگزاری دوره

۲۹ بهمن ماه ۹۹

گواهینامه آموزشی

همراه با اعطای گواهینامه معتبر داخلی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران.

نحوه برگزاری دوره

یک روزه-مجازی

شرایط ثبت نام

جهت کسب اطلاع از شهریه دوره با شماره های ۳۲۴۶۰۸۰۴-۳۲۴۳۸۶۳۸ تماس حاصل فرمایید.

مدرس دوره
مدرس دوره : آقای امینی
زمان برگزاری دوره

۱۲ بهمن ماه ۹۹

گواهینامه آموزشی

همراه با اعطای گواهینامه معتبر داخلی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران

نحوه برگزاری دوره

یک روزه-حضوری

شرایط ثبت نام

 جهت کسب اطلاع از شهریه دوره با شماره های  ۳۲۴۶۰۸۰۴-۳۲۴۳۸۶۳۸ تماس حاصل فرمایید

محورهای علمی دوره
آشنایی با سامانه TTAC- ثبت منبع مواد غذایی و آشامیدنی- آشنایی با قوانین و مقررات مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی- آشنایی با شرح وظایف مسئولین فنی

 

مدرس دوره
مدرس دوره : خانم دکتر علیزاده

– دکتری علوم و صنایع غذایی

– مدرس دوره های معاونت غذا و دارو قطب هشتم

– کارشناس مسئول کنترل و بازرسی اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی وبهداشتی معاونت غذا و دارو

زمان برگزاری دوره

۲۹ و ۳۰ ماه ۹۹

گواهینامه آموزشی

همراه با اعطای گواهینامه معتبر داخلی مورد تایید سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

نحوه برگزاری دوره

دو روزه-مجازی

شرایط ثبت نام

 جهت کسب اطلاع از شهریه دوره با شماره های  ۳۲۴۶۰۸۰۴-۳۲۴۳۸۶۳۸ تماس حاصل فرمایید

محورهای علمی دوره
اهمیت انبار وانبارداری وروشهای اصولی در کاهش ضایعات انبارها ( اصول هفتگانه) – تاریخچه شکل گیری سیستم های کنترل وکاهش ضایعات – شناسائی انواع ضایعات وعوامل اصلی در ایجاد آن –  وظایف وسطوح مدیریتی دراداره امورانبارها وراههای جلوگیری از ضایعات –  جایگاه امور انبارها درسازمان وتحلیل حلقه ارتباطی انبار با سایر واحدها در امر کنترل ضایعات – اهمیت استاندارسازی در نگهداری کالا ها و انبارها وتاثیر آن در کاهش ضایعات انبار – کنترل و مدیریت عوامل موثر در زنجیره تامین کالا وتاثیر آن در کاهش ضایعات انبارها – انواع تغییرات مصرف وتاثیر آن در کنترل ضایعات انبارها – اعمال  سیاستگذاری صحیح در مراحل سفارش ، خرید ، انبارش وتوزیع بعنوان عوامل اصلی در کاهش ضایعات انبارها – مدل های موثر در مدیریت ضایعات – نقش ۵S در کاهش ضایعات انبارها ( ارائه فیلم آموزشی در این زمینه)- نتایج ومزایای اجرای برنامه کنترل و کاهش ضایعات در سیستمهای انبار
مدرس دوره
مدرس دوره : آقای مهندس قوامی

–    ۱۷ سال سابقه اجرایی و مدیریتی و مشاوره ای در صنایع و شرکتهای مختلف در سراسر کشور

–    مشاور شرکتهای چینی زرین ، سیبا لنت ایران ، شرکتهای مصنوعات PET ایران ، آلومینیوم المهدی ، لبنیات پاک ، شرکتهای قطعه سازی خودرو و …

–    تدریس دوره های انبارداری و انبارگردانی در دانشگاه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی

–    مدرس مدعو شرکتهای صنایع ملی مس ایران ، گل گهر سیرجان ، شرکت پایانه های نفتی خارک ، شرکت نفتی فلات قاره ، شرکت گاز خوزستان ، شرکت فولاد کاویان و …

زمان برگزاری دوره

۵  و ۶ اسفند ماه ۹۹

گواهینامه آموزشی

همراه با اعطای گواهینامه معتبر داخلی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران

نحوه برگزاری دوره

دو روزه- مجازی

شرایط ثبت نام

 جهت کسب اطلاع از شهریه دوره با شماره های ۳۲۴۶۰۸۰۴-۳۲۴۳۸۶۳۸ تماس حاصل فرمایید.

 

محورهای علمی دوره
مفهوم عدم قطعیت و شناخت علل آن- تشریح الزام استاندارد ISO/IEC 17025درخصوص عدم قطعیت نتایج اندازه گیری-تعاریف علم اندازه شناسی و یکاهای اندازه گیری-انواع خطا در نتایج اندازه گیری-تعاریف و مفاهیم کالیبراسیون و قابلیت ردیابی-تشریح اصطلاحات آماری و شاخص های آماری-مفهوم تابع توزیع-توزیع نرمال و ویژگی های آن-فواصل اطمینان-تشریح سایرتوزیع های آماری-معرفی انواع روش های مختلف در محاسبات عدم قطعیت-تشریح روشGUM-شناسایی منابع عدم قطعیت اندازه گیری-محاسبه عدم قطعیت نوع Aو B-اثر توابع در عدم قطعیت نوعB-محاسبه عدم قطعیت استاندارد مرکب-محاسبه ضریب حساسیت-محاسبه عدم قطعیت گسترده-تعیین فاصله اطمینان و ضریب پوشش K-گزارش دهی عدم قطعیت-انطباق نتایج عدم قطعیت با حدود تعیین شده-چگونگی کاهش عدم قطعیت
مدرس دوره

مدرس دوره : آقای مهندس واحدی

– مدیر گروه مهندسین مشاور مدیریت کیفیت برنا – آموزش دوره های سیستم مدیریت آزمایشگاه در شرکت ها و کارخانجات مختلف در سراسر کشور


– مشاور استقرار سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه براساس  ISO/IEC 17025 – مشاور در طراحی و ساخت آزمایشگاه و خرید تجهیزات آزمایشگاهی


– مدرس دوره های آموزشی مربوط به سیستم مدیریت آزمایشگاه در شرکت توف نورد ایران و آلمانTuv))

زمان برگزاری دوره

۶ و ۷ آبان ماه ۹۹

گواهینامه آموزشی

همراه با اعطای گواهینامه معتبر داخلی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران

نحوه برگزاری دوره

دو روزه-مجازی

شرایط ثبت نام

 جهت کسب اطلاع از شهریه دوره با شماره های ۳۲۴۶۰۸۰۴-۳۲۴۳۸۶۳۸ تماس حاصل فرمایید.

محورهای علمی دوره
تعاریف واصطلاحات (مفاهیم )

– نمونه وجامعه- انواع روشهای نمونه برداری

– وسایل نمونه برداری

– صورتجلسه نمونه برداری

– حمل ونقل نمونه

– انواع طرح های نمونه گیری (یک مرحله ای، دو مرحله ای و چند مرحله ای)

– سطوح مختلف بازرسی  (نرمال، کاهش یافته ‌ و سخت گیرانه)

مدرس دوره
مدرس دوره : آقای دکتر جابری

– مدیر تضمین کیفیت مرکز تشخیص وآزمایشگاه کنترل دارو ومواد بیولوژیک سازمان دامپزشکی کشور  و اخذ گواهینامه اعتبار بخشی برای ۲۵ آزمون مرکزاز مرجع اعتبار دهی آلمان

– عضوهیات علمی سازمان جهانی ایمنی مواد غذایی

– مشاور سیستم های مدیریت کیفیت آزمایشگاهی (استقرار وپیاده سازی )

– مدرس دوره های آموزشی نمونه برداری از مواد غذایی وخوراک دام وطیور وآبزیان ومیکروبیولوژی مواد غذایی

زمان برگزاری دوره

۲۱ آبان ماه ۹۹

گواهینامه آموزشی

همراه با اعطای گواهینامه معتبر داخلی مورد تایید سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نحوه برگزاری دوره

یک روزه-مجازی

 

شرایط ثبت نام

 جهت کسب اطلاع از شهریه دوره با شماره های ۳۲۴۶۰۸۰۴-۳۲۴۳۸۶۳۸ تماس حاصل فرمایید

محورهای علمی دوره
  اهمیت و ضرورت کار با مواد شیمیایی- مروری بر تعاریف و مفاهیم

شناسایی مواد شیمیایی(برچسبهای‏ -CHIP  طبقه‏بندی DOT-کد UN و NA -مستطیلHMIS – لوزی خطر/ لوزی NFPA و …)

– مندرجات MSDS

– خطرات بهداشتی مواد شیمیایی (خصوصیات کلی- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی- خطرات ایمنی و بهداشت مواد شیمیایی- حدود مجاز مواجهه شغلی و سایر شاخص ها)

– حدود بالا و پایین انفجار- اطفاء حریق- کمک های اولیه- واکنش در شرایط اضطراری- نحوه نگهداری، جابه جایی و استفاده از مواد شیمیایی- تجهیزات حفاظت فردی

مدرس دوره
مدرس دوره : مهندس بشیری نسب

– مدرس و مشاوره در حوزه های ایمنی و   HSEو …

– مشاور HSE در شرکت های ایرانیان اطلس و شرکت بامداد بدخشان و …

– مشاور  HSE سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

– کارشناس ارشد پروژه استقرار HSE در برج میلاد تهران، شرکت ملی فولاد ایران، مرکز تحقیقات صنایع دفاع، پتروشیمی  فجر، سازمان هوا فضا و…

– مدرس دوره های ایمنی و HSE در پتروشیمی فجر، تبریز، اروند، شرکت SPAG، برج میلاد عسلویه، همراه اول، شرکت ملی نفت ایران، وزارت راه ، شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی

– ارائه بیش از  ۳۰ مقاله در همایش ها و کنفرانس ها و نشریات داخلی

– نویسنده ۹ کتاب در زمینه ایمنی

زمان برگزاری دوره

۲۵ آبان ماه ۹۹

گواهینامه آموزشی

همراه با اعطای گواهینامه معتبر داخلی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران

نحوه برگزاری دوره

یک روزه- مجازی

شرایط ثبت نام

 جهت کسب اطلاع از شهریه دوره با شماره های ۳۲۴۶۰۸۰۴-۳۲۴۳۸۶۳۸ تماس حاصل فرمایید

محور های علمی دوره
– تفکر مبتنی بر ریسک در سیستم مدیریت

– مراحل انجام مدیریت ریسک و شناسایی فرصت های بهبود و اقدام پیشگیرانه

– تکنیک های شناسایی علل ریشه ای بررسی اثربخش اقدامات اصلاحی

– طراحی سیستم پیشگیرانه بر اساس رویکرد مدیریت ریسک

– طراحی سیستم اقدامات اصلاحی در سازمان

– کارگاه آموزشی مرتبط

مدرس دوره
مدرس دوره :  مهندس رجبی

– ممیز و سرممیز رسمی و بین المللی استانداردهای ISO9001:2015، ISO14001:2015، ISO45001:2018، ISO22000، HSE&MS و …
– مدرس دوره های آموزشی مربوط به سیستم های مدیریت کیفیت شامل: ISO9001:2015، ISO14001:2015، ISO45001:2018، ISO22000، HSE&MS و … در شرکت ها و کارخانجات مختلف در سراسر کشور

– مشاور استقرار سیستم های مدیریت کیفیت شامل: ISO9001:2015، ISO14001:2015، ISO45001:2018، ISO22000، HSE&MS و …  در شرکت ها و کارخانجات مختلف در سراسر کشور

زمان برگزاری دوره

۲۷ مردادماه ۹۹

گواهینامه آموزشی

همراه با اعطای گواهینامه معتبر داخلی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران

نحوه برگزاری دوره

یک روزه-مجازی

شرایط ثبت نام

 جهت کسب اطلاع از شهریه دوره با شماره های ۳۲۴۶۰۸۰۴-۳۲۴۳۸۶۳۸ تماس حاصل فرمایید.

محورهای علمی دوره

تعریف وضعیت اضطراری، بحران و مفاهیم مرتبط

–  شواهد تاریخی- مروری بر چند وضعیت اضطراری و بحران در ایران و جهان

–  مراحل پیاده‏سازی طرح اضطراری ( فاز۱٫ اقدامات قبل از وقوع (طرح پیشگیری و آمادگی) شامل: تشکیل کمیته، تدوین دستورالعمل‏ها و روش‏های اجرایی، آموزش، تدوین سناریو، برنامه ریزی و اجرای مانور و . . ،  فاز۱٫ اقدامات قبل از وقوع (طرح پیشگیری و آمادگی) شامل: تشکیل کمیته، تدوین دستورالعمل‏ها و روش‏های اجرایی، آموزش، تدوین سناریو، برنامه ریزی و اجرای مانور و . . ،  فاز۳٫ اقدامات پس از وقوع (طرح بازیابی) شامل: پاکسازی، بررسی و تجزیه و تحلیل وضعیت اضطراری و…)

مدرس دوره
مدرس دوره : مهندس بشیری نسب

– مدرس و مشاوره در حوزه های ایمنی و   HSEو …

– مشاور HSE در شرکت های ایرانیان اطلس و شرکت بامداد بدخشان و …

– مشاور  HSE سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

– کارشناس ارشد پروژه استقرار HSE در برج میلاد تهران، شرکت ملی فولاد ایران، مرکز تحقیقات صنایع دفاع، پتروشیمی  فجر، سازمان هوا فضا و…

– مدرس دوره های ایمنی و HSE در پتروشیمی فجر، تبریز، اروند، شرکت SPAG، برج میلاد عسلویه، همراه اول، شرکت ملی نفت ایران، وزارت راه ، شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی

– ارائه بیش از  ۳۰ مقاله در همایش ها و کنفرانس ها و نشریات داخلی

– نویسنده ۹ کتاب در زمینه ایمنی

زمان برگزاری دوره

۲۸ و ۲۹ مردادماه ۹۹

گواهینامه آموزشی

همراه با اعطای گواهینامه معتبر داخلی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران

نحوه برگزاری دوره

دو روزه- مجازی

شرایط ثبت نام

 جهت کسب اطلاع از شهریه دوره با شماره های ۳۲۴۶۰۸۰۴-۳۲۴۳۸۶۳۸ تماس حاصل فرمایید.

محور های علمی دوره
۱-الزامات اجرایی مصالح و مخلوط بتن

۲-روشهای استاندارد تولید

۳-روشهای بتن ریزی

۴- روشهای عمل آوری

۵- ارزیابی و پذیرش بتن مطابق ضوابط جدید

مدرس دوره

– دارنده پروانه کارشناسی استاندارد در تدوین استانداردهای ملی و نظارت بر اجرا، آموزش و ترویج استاندارد

– مشاور تکنولوژی بتن پروژه های ملی کشور، کارخانجات و هلدینگ های سیمان

– عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان در پایه یک نظارت، محاسبات و اجرا

– ۲۱ سال سابقه تولید بتن و قطعات بتنی

– مدرس دوره های آموزشی مدیران کنترل کیفیت صنایع تحت پوشش سازمان ملی استاندارد از سال ۸۵ تا کنون

– رییس کمیته فنی و مدرس انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی کشور

– عضو کمیته تدوین استانداردهای ملی سازمان استاندارد و مشارکت در تدوین بیش از  ۱۰۰ استاندارد ملی از جمله بتن، سنگدانه، افزودنیهای شیمیایی بتن، سیمان و …

– مدرس معاونت شهرسازی و معماری و معاونت فنی عمرانی شهرداری تهران

زمان برگزاری دوره

۳ شهریورماه ۹۹

گواهینامه آموزشی

همراه با اعطای گواهینامه معتبر داخلی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران

نحوه برگزاری دوره

یک روزه- مجازی

شرایط ثبت نام

 جهت کسب اطلاع از شهریه دوره با شماره های ۳۲۴۶۰۸۰۴-۳۲۴۳۸۶۳۸ تماس حاصل فرمایید

محور های علمی دوره
۱-کلیات (تعاریف علم اندازه‌شناسی،کاربرد آمار در آزمایشگاه،آشنایی با توزیع داده ها)

۲- کنترل کیفیت نتایج آزمایشگاهی( تشریح الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 در خصوص کنترل کیفیت نتایج ، روش های کنترل کیفیت نتایج ، تدوین برنامه کنترل کیفیت ، معیارهای کنترل کیفیت نتایج ، پایداری سیستم‌های اندازه‌گیری (نمودارهای کنترلی) )

۳- تحلیل آماری داده های کنترل کیفیت ( شناسایی نقاط خارج افتاده ، مقایسات بین‌آزمایشگاهی ، آزمون h-k ، آزمون کفایت تخصصی (Proficiency Testing) ،آزمون z ، آزمون En ، سایر تحلیل های آماری مرتبط با مقایسات بین آزمایشگاهی)

مدرس دوره
 آقای مهندس واحدی

 – مدیر گروه مهندسین مشاور مدیریت کیفیت برنا

– آموزش دوره های سیستم مدیریت آزمایشگاه در شرکت ها و کارخانجات مختلف در سراسر کشور

– مشاور استقرار سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه براساس ISO/IEC 17025

 – مشاور در طراحی و ساخت آزمایشگاه و خرید تجهیزات آزمایشگاهی

– مدرس دوره های آموزشی مربوط به سیستم مدیریت آزمایشگاه در شرکت توف نورد ایران و آلمان (Tuv)

زمان برگزاری دوره

۱۸ و ۱۹ شهریورماه

گواهینامه آموزشی

همراه با اعطای گواهینامه معتبر داخلی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران

نحوه برگزاری دوره

دو روزه-مجازی

شرایط ثبت نام

 جهت کسب اطلاع از شهریه دوره با شماره های ۳۲۴۶۰۸۰۴-۳۲۴۳۸۶۳۸ تماس حاصل فرمایید

محورهای علمی دوره
1-  آشنایی اجمالی بابرنامه ریزی وکنترل پروژه (مفاهیم مدیریت پروژه،آشنایی اجمالی باPMBOK) 2-  ایجادپروژه ومشخصات آن ۳-  تعریف فعالیتهاوروابط آنهاوطراحیWBS پروژه ۴- آشنایی با مسیر بحرانی  CPM و استفاده از آن در فشرده سازی زمان پروژه ۵-  محاسبه زمان فعالیتها ( به صورت کاربردی در پروژه های واقعی) و وارد کردن در نرم افزار ۶-  آشنایی با تاریخها مختلف شروع پروژه ها ی واقعی و تنظیم آن در نرم افزار ۷-  تعریف وتخصیص تقویمهای کاری ۸-  تنظیم محدودیتها (مطلق و نسبی) در نرم افزار ۹-  برنامه ریزی منابع(تعریف،تخصیص،تحلیل وتسطیح منابع)– ورود منابع چند مبدایی و چند هزینه ای ۱۰-  تعریف انواع ارزشهای وزنی و فرمول نویسی محاسبه آن در نرم افزار ۱۱-  محاسبه و ورود فرمول درصد پیشرفت برنامه ای و   updateکردن نرم افزار و رسم نمودار   Scurveبرنامه ای ( %plan) 12-  ایجادبرنامه مبنا (Baseline) 13-  ایجاد فرمت گزارش گیری عملکرد از کارگاه ۱۴-  ورود تاریخهای واقعی و تاخیرات پروژه به نرم افزار ۱۵-  ورود احجام فعالیتها و محاسبه درصد پیشرفت واقعی پروژه و رسم   Scurveواقعی ۱۶-  تحلیل انحرافات و تاخیرات پروژه با استفاده از نرم افزار و تهیه گزارش جامع مدیریت پروژه.
 کلیه مراحل از جلسه اول به همراه یک مثال از پروژه های واقعی در حال کار ، آموزش داده خواهد شد.
زمان برگزاری دوره

۳۱،۲۹،۲۴،۲۲ شهریور و ۵ ، ۷ مهرماه

گواهینامه آموزشی

همراه با اعطای گواهینامه معتبر داخلی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران

نحوه برگزاری دوره

شش روزه – مجازی

شرایط ثبت نام

 جهت کسب اطلاع از شهریه دوره با شماره های ۳۲۴۶۰۸۰۴-۳۲۴۳۸۶۳۸ تماس حاصل فرمایید

محورهای علمی دوره
نگاهی به مفهوم تکاملی کیفیت- سیر تحول مفهوم بهبود مداوم- بررسی مفهوم ابزارهای کیفیت و کاربرد آنها- معرفی ابزارهای هفتگانه اصلی در کیفیت- بررسی کاربرد هر ابزار در بهبود امور سازمان- نگاهی به چگونگی تهیه هر ابزار- چگونگی تهیه گزارش هر ابزار در نرم افزار صفحه گسترده
زمان برگزاری دوره

۲۵ شهریورماه ۹۹

گواهینامه آموزشی

همراه با اعطای گواهینامه معتبر داخلی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران

نحوه برگزاری دوره

یک روزه -مجازی

شرایط ثبت نام

 جهت کسب اطلاع از شهریه دوره با شماره های ۳۲۴۶۰۸۰۴-۳۲۴۳۸۶۳۸ تماس حاصل فرمایید

گواهینامه آموزشی

همراه با اعطای گواهینامه معتبر داخلی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران

نحوه برگزاری دوره

دو روزه – (۱۶-۸)

شرایط ثبت نام

 

جهت کسب اطلاع از شهریه دوره با شماره ۳۲۴۳۸۶۳۸ تماس حاصل فرمایید.

گواهینامه آموزشی

همراه با اعطای گواهینامه معتبر داخلی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران

نحوه برگزاری دوره

یک روزه – (۱۶-۸)

شرایط ثبت نام

 

جهت کسب اطلاع از شهریه دوره با شماره ۳۲۴۳۸۶۳۸ تماس حاصل فرمایید.

گواهینامه آموزشی

همراه با اعطای گواهینامه معتبر داخلی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران

نحوه برگزاری دوره

یک روزه – (۱۶-۸)

شرایط ثبت نام
 

جهت کسب اطلاع از شهریه دوره با شماره ۳۲۴۳۸۶۳۸ تماس حاصل فرمایید.

 

محور های علمی دوره
– مبحث حق السعی و مزد در قانون کار – جایگاه طبقه بندی مشاغل در قانون کار، اهداف طبقه بندی مشاغل، تشریح نظام ارزیابی مشاغل – نحوه تنظیم جدول تخصیص امتیازات،  چگونگی تعیین گروه شغلی،  نحوه محاسبه ضریب ریالی – شیوه محاسبه و تنظیم جدول مزد گروه های بیست گانه – چگونگی تطبیق وضع کارکنان با طرح طبقه بندی مشاغل – تشریح دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل – چگونگی ارتقاء و تنزل گروه شغلی و جابجایی شاغلین در مشاغل هم گروه – تشریح نظام رتبه بندی در طرح طبقه بندی مشاغل، چگونگی تفکیک پست از شغل – تشریح دستورالعمل های پرداخت حق جذب، سختی کار، حق پست، حق سرپرستی و … – تشریح قانون اعطای امتیازات ایثارگری به مشمولین قانون کار
مدرس دوره
مدرس دوره : آقای رامین ایرانمنش

–  رئیس گروه تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار جنوبشرق کشور

–  معاون سابق مدیرکل در امور روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

– ۱۲ سال سابقه تدریس مقررات کار و تامین اجتماعی و طبقه بندی مشاغل در شرکتها و دستگاههای دولتی و خصوصی

زمان برگزاری دوره

۶ و ۷ شهریور ماه ۱۳۹۸

گواهینامه آموزشی

همراه با اعطای گواهینامه معتبر داخلی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران

نحوه برگزاری دوره

یک روزه – (۱۶-۸)

شرایط ثبت نام

جهت کسب اطلاع از شرایط تخفیف تماس حاصل فرمایید.

۳۲۴۳۸۶۳۸-۳۲۴۶۰۸۰۴-۳۲۴۴۴۵۵۱