محورهای علمی دوره
اندازه گیری صدا با هدف کنترل صدا بر اساس استاندارد- ISO 9612 کارعملی با دستگاه صدا سنج و اندازه گیری منابع صوتی مختلف- ترسیم نقشه های صوتی صنعتی و محیطی با استفاده از نرم افزار  Noise at work- شناسایی منابع صوت با صدای غالب با استفاده از روش تراز توان صوتی به منظور کنترل صدا- اجزاء برنامه حفاظت از شنوایی بر طبق استاندارهای بین المللی- مطالعه موردی کنترل صدا در صنایع مختلف- هوای فشرده و روش های کنترل صدا با استفاده ازنازل های پیشرفته ، صدا خفه کن ها و …- انتقال تجربیات کنترل صدا در صنایع مختلف و نمایش فیلم های تهیه شده در زمینه کنترل صدا-کنترل صدای ناشی از برخورد با سطوح فلزی سلب- آشنایی با انواع مواد آکوستیک مورد استفاده در کنترل صدا- محصور سازی منابع صوتی و پیکربندی یک محصور کننده – سیستم تهویه محصور کننده ها – سیستم روشنایی محصور کننده ها و نحوه ورود و خروج مواد اولیه و محصول از محصور کننده ها -تعمیرات و نگهداری منابع صوتی موجود در محصور کننده ها- استفاده از پرده های آکوستیک در کاهش صدای ناشی از منابع صوتی مختلف در محیط کار و محیط زیست- مراحل و روش انتخاب ایزولاتورها به منظور میراکردن صدای ناشی از ارتعاش- روش های کنترل صدای ناشی از فن ها و دمنده های ، ژاکت های آکوستیک ، سایلنسرها جذبی و پخشی – روش های مدیریتی در کنترل مواجهه با صدا- نقش جاذب ها در کنترل مواجهه با صدا-  نحوه انتخاب و استفاده از وسایل حفاظت شنوایی در کنترل مواجهه با صدا بر طبق استانداردهای بین المللی
مدرس دوره
مدرس دوره : آقای مهندس احمدی
  

 

زمان برگزاری دوره

۲۹ بهمن ماه ۹۹

گواهینامه آموزشی

همراه با اعطای گواهینامه معتبر داخلی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران.

نحوه برگزاری دوره

یک روزه-مجازی

شرایط ثبت نام

جهت کسب اطلاع از شهریه دوره با شماره های ۳۲۴۶۰۸۰۴-۳۲۴۳۸۶۳۸ تماس حاصل فرمایید.