شاخص های کلیدی عملکرد نگهداری و تعمیراتKPI -مجازی

محورهای علمی دوره
1- معرفی استانداردهای نگهداری و تعمیرات

۲- معرفی نقشه راه تعالی نگهداری و تعمیرات جهت تحقق شاخص های نت

۳- معرفی کارت امتیازی متوازن نت MSC و نحوه تدوین آن

۴- معرفی الگوهایی از شاخص های نت در سازمان های ایرانی

۵- هدف گذاری برای

۶- شناسایی و اولویت بندی تجهیزات در جهت محاسبه شاخص های نتKPI

۷- نحوه محاسبه شاخص اثربخشی تجهیزات

۸- شاخص های هزینه ای نتOEE

۹- نقش شاخص های نت در چرخه بهبود

۱۰- نحوه محاسبه شاخص اثربخشی پرسنل نت OCE

۱۱- مرور مستندات و استانداردهای KPI از جمله ISO14224,EN15341,IVARA,JIPM

مدرس دوره
مدرس دوره : آقای مهندس توحیدی

–   کارشناس ارشد مهندسی صنایع 

–   مدرس سیستم نگهداری و تعمیرات در دانشگاه ها و صنایع مختلف در سراسر کشور

–   مشاور استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات در صنایع مختلف

– مدیر پروژه استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات در ۳۶ صنعت زیرمجموعه سازمان صنایع دفاع (ساصد) 

زمان برگزاری دوره

۱۷ و ۱۸ تیرماه ۹۹

گواهینامه آموزشی

همراه با اعطای گواهینامه معتبر داخلی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران

نحوه برگزاری دوره

دو روزه-مجازی

شرایط ثبت نام

جهت کسب اطلاع از شهریه دوره با شماره های ۳۲۴۶۰۸۰۴-۳۲۴۳۸۶۳۸ تماس حاصل فرمایید.