مدیریت مخاطرات فیزیکی، شیمیایی و میکروبی در صنایع غذایی-مجازی

محورهای علمی دوره
مقدمه- تعاریف پایه –انواع مخاطرات فیزیکی، شیمیایی و زیستی شایع در صنایع غذایی –طراحی بهداشتی –شیوه های صحیح بهداشتی و ممیزی – رفتار صحیح کارکنان شیوه صحیح انبارداری- مدیریت جامع آفات -کنترل مخاطرات فیزیکی و شیمیایی –کنترل مخاطرات زیستی- بیوفیلم- سخن آخر
مدرس دوره
مدرس دوره : آقای دکتر حاجی محمدی

– دکتری تخصصی میکروبیولوژی مواد غذایی

– عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

زمان برگزاری دوره

۲۹ مهر ماه ۹۹

گواهینامه آموزشی

همراه با اعطای گواهینامه معتبر داخلی مورد تایید سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

نحوه برگزاری دوره

یک روزه-مجازی

شرایط ثبت نام

 جهت کسب اطلاع از شهریه دوره با شماره های  ۳۲۴۶۰۸۰۴-۳۲۴۳۸۶۳۸ تماس حاصل فرمایید