محورهای علمی دوره
تعاریف واصطلاحات (مفاهیم )

– نمونه وجامعه- انواع روشهای نمونه برداری

– وسایل نمونه برداری

– صورتجلسه نمونه برداری

– حمل ونقل نمونه

– انواع طرح های نمونه گیری (یک مرحله ای، دو مرحله ای و چند مرحله ای)

– سطوح مختلف بازرسی  (نرمال، کاهش یافته ‌ و سخت گیرانه)

مدرس دوره
مدرس دوره : آقای دکتر جابری

– مدیر تضمین کیفیت مرکز تشخیص وآزمایشگاه کنترل دارو ومواد بیولوژیک سازمان دامپزشکی کشور  و اخذ گواهینامه اعتبار بخشی برای ۲۵ آزمون مرکزاز مرجع اعتبار دهی آلمان

– عضوهیات علمی سازمان جهانی ایمنی مواد غذایی

– مشاور سیستم های مدیریت کیفیت آزمایشگاهی (استقرار وپیاده سازی )

– مدرس دوره های آموزشی نمونه برداری از مواد غذایی وخوراک دام وطیور وآبزیان ومیکروبیولوژی مواد غذایی

زمان برگزاری دوره

۲۱ آبان ماه ۹۹

گواهینامه آموزشی

همراه با اعطای گواهینامه معتبر داخلی مورد تایید سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نحوه برگزاری دوره

یک روزه-مجازی

 

شرایط ثبت نام

 جهت کسب اطلاع از شهریه دوره با شماره های ۳۲۴۶۰۸۰۴-۳۲۴۳۸۶۳۸ تماس حاصل فرمایید