کنترل کیفیت در کارخانجات مواد غذایی-مجازی

محورهای علمی دوره
– تاریخچه و سیر تکاملی کیفیت – آشنایی با چارت سازمانی واحد کیفیت و شرح وظایف پرسنل مربوطه- نقش واحدهای مختلف یک سازمان در کیفیت-مراحل اصلی کنترل کیفیت -عوامل موثربر کیفیت مواد غذایی -آشنایى با اصول و کاربرد روشهاى کنترل کیفیت در صنایع غذایى – روشهای ارتقاء کیفیت – بررسی ارتباط زیر ساختها و شرایط محیط کار با کیفیت محصولات غذایی -آشنایی با اصول کنترل کیفیت در طراحی و تکوین محصولات جدید در صنایع غذایی
مدرس دوره
مدرس دوره : دکتر صفریان

– دانشجوی دکتری صنایع غذایی

– سر ممیز سیستم های مدیریت کیفیت، ایمنی غذا، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت شغلی

– مشاور، طراح و ناظر طرح های صنایع غذایی

زمان برگزاری دوره

۲۴ مهرماه ۹۹

گواهینامه آموزشی

همراه با اعطای گواهینامه معتبر داخلی مورد تایید سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نحوه برگزاری دوره

یک روزه-حضوری

شرایط ثبت نام

جهت کسب اطلاع از شهریه دوره با شماره های ۳۲۴۶۰۸۰۴-۳۲۴۳۸۶۳۸ تماس حاصل فرمایید.