محورهای علمی دوره
فصل اول: کار با صفحات گسترده: آشنایی با نرم افزار EXCEL 2016- معرفی نرم افزار EXCEL- مفاهیم اصلی- انتخاب ها- حذف و اضافه کردن سطرها و ستون ها- تغییر عرض ستون ها وارتفاع سطرهامخفی کردن ستون و ردیف- ثابت کردن ستون و ردیف- انتقال مکان نما به کمک کلیدهای میانبر- تغییر جهت کلید Enter- مخفی کردن عنوان ستون ها،شماره سطرها و خطوط سلول ها- تغییر جهت کاربرگ و فارسی کردن اعداد

فصل دوم: ورود و ویرایش اطلاعات انواع داده ها: وارد کردن داده در سلول- ویرایش محتویات سلول- پاک کردن محتویات سلول-  فرامین  redo&undo – جستجوی داده ها- جایگزینی داده ها- بازکردن فایل موجود- مدیریت کاربرگ ها-  مرتب کردن اطلاعات- کپی و انتقال محتویات- استفاده از Auto Fillبرای کپی کردن محتویات- تایپ توان واندیس-کشیدن خط روی محتویات سلول- فرمت سلول- پوشش متن- ترازبندی و چرخش محتویات سلول- ادغام سلول ها

فصل سوم: محاسبات در اکسل: استفاده از آدرس سلول ها در فرمول- آدرس نسبی و مطلق- مطلق کردن آدرس سلول- استفاده از توابع- معرفی چند تابع excel – وابسته کردن یک سلول به سلول دیگر

فصل چهارم: فرمت داده ها

فصل پنجم: خطاها: خطای NAME# – خطای  -DIV/O# خطای VALUE#- خطایN/A# – خطایREF! – خطای NULL# – خطای ####

فصل ششم: چاپ در نرم افزار اکسل- نمایش خطوط سلول ها- عنوان ستون هاو شماره ردیف ها در چاپ- تنظیم اندازه کاغذ- تعیین مقیاس چاپ- تکرار ردیف و ستون هنگام چاپ- تنظیمات چاپ- غلط یاب املایی

فصل هفتم: نمودار: رسم نمودار- تغییر سبک و نوع نمودار- انتقال نمودار- عنوان نمودار- برچسب نمودار- عنوان محورهای نمودار- راهنمای نمودار- تغییر نام سری Legend – چرخش مقادیر محورها- تغییر مقیاس مقادیرنمودار

فصل هشتم: تنظیمات پیش فرض: تنظیم اطلاعات کاربر- اضافه و حذف دکمه های نوار ابزار دسترسی سریع- مخفی کردن ریبون ها- استفاده از Help

فصل نهم :فرمول نویسی های تو در تو با استفاده از ()… ,IF , AND , OR: توابع جستجو گر- توابع ریاضی- توابع زمان و مکان- توابع بانک اطلاعاتی- ابزار – SUBTOTAL ابزارGOLAL SEEK – ابزارDATA TABLE – ابزار SCENARIO MANAGER – ابزار- CONSOLIDATEابزار DATA VALIDATION

مدرس دوره
مدرس دوره : آقای ذوالفقار نسب

 

زمان برگزاری دوره

۱۳، ۲۰، ۲۳، ۲۷ و ۳۰ مردادماه ۹۹

گواهینامه آموزشی

همراه با اعطای گواهینامه معتبر داخلی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران

نحوه برگزاری دوره

پنج روزه-مجازی

 

شرایط ثبت نام

 جهت کسب اطلاع از شهریه دوره با شماره های ۳۲۴۶۰۸۰۴-۳۲۴۳۸۶۳۸ تماس حاصل فرمایید