تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دورهتعاریف واصطلاحات (مفاهیم ) - نمونه وجامعه- انواع روشهای نمونه برداری - وسایل نمونه برداری - صورتجلسه نمونه...
Read More

مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008

مباني، تشريح الزامات و مستندسازي سيستم مديريت كيفيت  ISO 9001:2008 كد دوره: KHQ-QM-001 مدت: 2روز هدف: آشنایی با الزامات و نیازمندی­ها و نحوه مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت و ارائه راهکارهایی در جهت استقرار، نگهداری و بهبود مداوم این سیستم. محتوي:...
Read More

سرممیزی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 ثبت شده درSCC-NAAB

سرمميزي سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008  ثبت شده درSCC-NAAB كد دوره: KHQ-QM-003 مدت: 3 روز هدف: آشنایی با نحوه ممیزی برون سازمانی و نکات پیشرفته در انجام ممیزی‌های سیستم‌های مدیریت کیفیت مبتنی بر ISO 9001:2008 محتوي: 1- مروری اجمالی بر...
Read More

مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2004

مباني، تشريح الزامات و مستندسازي سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2004 كد دوره: KHQ-QM-004 مدت: 2 روز هدف: آشنايي با الزامات استاندارد ISO14001:2004 و نحوه مستندسازي سيستم­هاي مديريتي محيط زيست محتوي: 1- پيدايش مديريت محيط زيست، روند توسعه آن و...
Read More

سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2004 ثبت شده در SCC-NAAB

سرمميزي سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2004 ثبت شده در SCC-NAAB كد دوره: KHQ-QM-006 مدت: 3 روز هدف: شناخت فرآيند مميزي شخص ثالث سيستم مديريت كيفيت ISO 14001، ايجاد قابليت مميزي اثربخش در سيستم­هاي مديريت زيست محيطي، الزامات صلاحيت و ارزيابي...
Read More

مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایOHSAS 18001:2007

مباني، تشريح الزامات و مستندسازي سیستم مديريت ایمنی و بهداشت حرفه­ایOHSAS 18001:2007 كد دوره:KHQ-QM-007 مدت: 2 روز هدف: آشنايي با الزامات استاندارد OHSAS 18001, نحوه مستندسازي سيستم‌هاي مديريت ايمني و بهداشت حرفه­اي محتوي: 1- مفاهيم و اصول سيستم مديريت ايمني،...
Read More

ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایOHSAS 18001:2007

مميزي داخلي سیستم مديريت ایمنی و بهداشت حرفه­ایOHSAS 18001:2007 كد دوره: KHQ-QM-008 مدت: 2 روز هدف: آشنايي با تكنيك­هاي مميزي داخلي سيستم­هاي مديريت ايمني و بهداشت حرفه­اي و نحوه انجام مميزي داخلي مبتني بر سري استاندارد OHSAS 18001:2007 محتوي: 1-...
Read More

سرممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001:2007 ثبت شده SCC-NAAB

سرمميزي سیستم مديريت ایمنی و بهداشت حرفه­ای OHSAS 18001:2007 ثبت شده SCC-NAAB كد دوره: KHQ-QM-009 مدت: 3 روز هدف: شناخت فرایند مميزي شخص ثالث سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه‌ايOHSAS 18001 ، ايجاد قابليت مميزي اثر بخش در سيستم­هاي مديريت...
Read More

مبانی ، تشریح الزامات و مستند¬سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

مباني ، تشريح الزامات و مستند­سازی سيستم مديريت يكپارچه IMS كد دوره: KHQ-QM-010 مدت: 2 روز هدف: آشنایی و تشريح الزامات استاندارد مدیریت کیفیت بر مبنای ISO 9001:2008 ، استاندارد مدیریت محیط زیست بر مبنای ISO14001:2004  و استاندارد مدیریت ایمنی و...
Read More

ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

مميزي داخلي سيستم مديريت يكپارچه IMS كد دوره:KHQ-QM-011 مدت: 2 روز هدف: آشنايي با تكنيك‌هاي مميزي داخلي سيستم مديريت يكپارچه  IMS محتوي: 1- مفاهیم و تعاریف، شناسایی ارتباطات و نحوه تاثيرگذاری سيستم­ها بر يکديگر 2- مروري بر الزامات استانداردهاي سيستم­هاي...
Read More
Load More