آشنایی با تغییرات سیستم مدیریت ISO/IEC17025 در ویرایش۲۰۱۷-مجازی

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره1- آشنایی با فرآيند تغيير ويرايش استاندارد ISO/IEC 17025 (تاریخچه تغييرات، معرفی اتحاديه بين‌المللي تاييد صلاحيت آزمايشگاه‌ها (ILAC)...
Read More

تشریح الزامات استاندارد ISO10004 (خطوط راهنما برای پایش و رضایت مشتری)-مجازی

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره محورهاي علمي دوره : 1- مروری بر تغییرات ویرایش جدید نسبت به ویرایش 2012، 2- تعیین ارتباط...
Read More

شاخص های کلیدی عملکرد نگهداری و تعمیراتKPI -مجازی

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشتر محورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره1- معرفی استانداردهای نگهداری و تعمیرات 2- معرفی نقشه راه تعالی نگهداری و تعمیرات جهت تحقق شاخص...
Read More

آشنایی با قوانین کار و بیمه تأمین اجتماعی-مجازی

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره مدرس دورهمدرس دوره : آقای رامین ایرانمنش -  رئیس گروه تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت...
Read More

انبارداری نوین-مجازی

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دورهنقش وکاربرد و معرفی ساختارهای نوبن مدیریتی در اداره امور انبارها- الزامات مدیریت نوین کالا وعملیات  برنامه ریزی...
Read More

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست (HSE-MS)-مجازی

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره1- مروری بر ایمنی، بهداشت، محیط زیست و مفاهیم مرتبط  2- تاریخچه ایمنی، بهداشت و توجه به مسائل...
Read More

مدیریت ریسک در آزمایشگاه‌ها بر اساس استانداردISO/IEC17025:2017 -مجازی

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دورهتعاريف و اصطلاحات مديريت ريسک- تشریح الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 در خصوص مديريت ريسک (تاريخچه مديريت ريسک، مديريت...
Read More

آئین نگارش و مکاتبات اداری- مجازی

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره- اهميت و نقش مكاتبات اداري - انواع نامه هاي اداري و مشخصات آنها - اجزاء و اركان...
Read More

Excel مقدماتی و پیشرفته- مجازی

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دورهفصل اول: کار با صفحات گسترده: آشنایی با نرم افزار EXCEL 2016- معرفی نرم افزار EXCEL- مفاهیم اصلی-...
Read More

ثبت منبع-مجازی

تقویم آموزشیپیش ثبت نامتوضیحات بیشترمحورهای علمی دوره مدرس دوره زمان برگزاری دوره گواهینامه آموزشی نحوه برگزاری دوره شرایط ثبت نام محورهای علمی دوره 1- معرفی سامانه 2- روند ثبت نام 3- نیازمندی های ثبت درخواست صدور پروانه 4- معرفی و...
Read More
Load More